Inloopbijeenkomst nieuwbouwplannen De Scheg

Inloopbijeenkomst nieuwbouwplannen De Scheg

Op 5 november 2018 organiseerden gemeente en Janssen de Jong Projectontwikkeling een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis om (direct)omwonenden en andere belanghebbenden te informeren over de nieuwbouwplannen De Scheg. De bijeenkomst trok veel belangstellenden. 

Vertegenwoordigers namens de gemeente en ontwikkelaar gaven informatie over de visie op het gebied en de vervolgprocedure. Tijdens deze inloopavond was de gelegenheid om vragen te stellen en konden ook reactieformulieren worden ingevuld. De aangedragen punten zullen in een later stadium door de ontwikkelaar worden teruggekoppeld en worden besproken in de nieuw op te richten klankbordgroep.

Klankbordgroep
Participatie met de omwonenden en andere belanghebbenden is een belangrijk onderdeel in de planvorming. Daarom konden belangstellenden zich aanmelden voor de klankbordgroep, die meedenkt bij de planvorming. In de klankbordgroep nemen zitting: omwonenden, vertegenwoordigers van Janssen de Jong Projectontwikkeling en de gemeente.